Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:
Fire-Art
De Binderij 40
1321 EJ  ALMERE
info@fire-art.eu

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering herroep:

———————————-

Besteld op (DD-MM-YYYY) : ————————————-

Bestelnummer:  ————————————————-

Ontvangen op (DD-MM-YYYY):  ———————————-

Naam: ——————————————————–

Adres: ——————————————————–

IBAN rekeningnummer: ————————————-

Handtekening: ———————————————–

Datum (DD-MM-YYYY): —————————————–